Horizon labels in Groot Brittannië 1

Posted on by

Deel 1

Horizon Labels in Groot-Brittannië

In navolging van verschillende andere landen is Royal Mail (de Engelse Post) in 2002 een proef gestart met zogenaamde loketlabels voor de frankering van poststukken die aan de loketbalie werden aangeboden. De proef verliep zeer succesvol en al snel werd besloten om in heel Groot-Brittannië met loketmachines van de firma Horizon te gaan werken. De naam Horizon Labels is dus afgeleid van de leverancier van de apparatuur.

Het besluit werd genomen om economische redenen. Er zijn in Groot-Brittannië veel verschillende tarieven als gevolg van de gewenste snelheid van bezorgen (1st en 2nd Class), gewichtsklassen, speciale diensten (o.m. aangetekend, expresse, luchtpost, briefpakje) en de bestemmingen (binnenland, europa of wereldwijd). Een label waarbij aan de hand van de gedrukte codering direct de juiste poststroom valt af te leiden verbetert de service enorm. Daarnaast hoeft er geen afstempeling meer plaats te vinden (maar dat gebeurt vaak nog wel aan het loket) want er wordt ook direct een datum op het label geprint.

Vanaf 1 april 2004 heeft Royal Mail alle postzegels die toen een waarde hadden van meer dan £ 1,00 uit het assortiment van de postvestigingen gehaald. Inmiddels zij

— afb. 1 —

n er als gevolg van de fors gestegen tarieven weer zegels met een hogere waarde verkrijgbaar om in principe te gebruiken als enkelfrankering voor bepaalde bestemmingen of bepaalde diensten.

 

Aanvankelijk waren de labels wit met vier slits als veiligheidsmaatregel zodat bij het eventueel verwijderen van het label er alleen maar stukken resteren (afb. 1). Dit om het hergebruik bijna onmogelijk te maken. Hierdoor is het ook zeer lastig om deze labels af te weken.

afb 2

—- afb. 2 —-

Vanaf 8 juni 2009 gebruikt men als proef voor de expressdienst (SD = special delivery) goudkleurige labels waarop de afbeelding van Koningin Elizabeth (ontwerp Machin) te zien is. Deze worden gedrukt bij De La Rue en worden vanaf 20 april 2010 landelijk ingevoerd. De labels zijn rondom voorzien van een slittanding en

afb 3

— afb. 3 —

hebben een veiligheidsmaatregel in de vorm van insnijdingen in de vorm van halve maantjes rondom het portret (afb. 2). In juli 2011 wordt de uitvoering van de labels opnieuw aangepast en komt de slittanding te vervallen (afb. 3).

De veiligheidsmaatregel rondom de  afbeelding blijft. U begrijpt dat deze loketlabels een interessante nieuwe uitdaging bieden voor de verzamelaar. Ze zijn door de verschillende uitvoeringen en de wijzigingen die in de loop der jaren al doorgevoerd zijn, zeker verzamelwaardig

Zowel in het blad van de vereniging Brittannia als in de notities van de Nederlandse Academie voor Filatelie heeft Cees Janssen hierover uitgebreid artikelen geschreven.  Ook op Internet is er het nodige hierover te vinden.

Wordt vervolgd,

Jan Vermeule