Welkom

Posted on by

 

header3

De postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland biedt u onder meer:

  • Maandelijkse bijeenkomsten in “Amicitia” te Kloetinge met allerlei activiteiten
  • Het landelijke maandblad Filatelie
  • Verzorging van nieuwe uitgiften uit alle landen en ook per thema door de nieuwtjesdienst
  • Rondzendingen: u kunt regelmatig boekjes ontvangen waaruit u zegels kunt kopen
  • Twee grote ruilbeurzen per jaar met handelaren, grote clubveiling, ruilmogelijkheden, enz.
  • Voordelige aanschaf van uw albums, insteekboeken, aanvullingsbladen, enz.
  • Tentoonstellingen, propagandabijeenkomsten en bezoek aan tentoonstellingen elders
  • Alle activiteiten worden maandelijks via het clubblad en de website aan de leden bekend gemaakt
Category: Berichten

Postzegeltentoonstelling Befilex 2017

Posted on by

Filatelistenvereniging De Bevelanden organiseert.

Befilex 2017
Postzegel- en kaartententoonstelling

dit n.a.v. het 90 jarig jubileum van F.V. De Bevelanden
“De” postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland

Zaterdag 4 maart 10.00 – 17.30 uur
Zondag 5 maart 10.00 – 16.00 uur

Locatie:
Vergader- en Congrescentrum De Stenge,
Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand 

Er zijn diverse handelarenstands met een grote variatie aan postzegels, prentbriefkaarten, poststukken enz.

www.postzegelclubdebevelanden.nl
Info T: 0113–228562 Info E: ecm@zeelandnet.nl

Zaterdag 4 maart wordt in De Stenge eveneens De “Zeeuwse” Trein Model Ruilbeurs gehouden.

Category: Berichten

Tentoonstelling Befilex 2017

Posted on by

Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de vereniging wordt een grote postzegeltentoonstelling met beurs georganiseerd in 2017. Deze zal worden gehouden in de Stenge te Heinkenszand op de data 4 en 5 maart 2017. Momenteel is het bestuur druk bezig met de voorbereiding. Onder de tab Befilex 2017 treft u meer informatie aan over dit evenement.

Category: Nieuws

Herhaalde oproep voor een redacteur

Posted on by 0 comment

redacteurDringende oproep

Na het vertrek Michael Beverwijk uit het bestuur is er een vacature voor een redacteur van het verenigingsblad. Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door voorzitter Jan Vermeule, maar dit kan niet zo blijven duren. Daarom zoekt het bestuur met spoed een nieuwe redacteur.
Wat staat de nieuwe redacteur te wachten aan uitdaging? Het clubblad wordt eens in de twee maanden uitgegeven. De redacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad en draagt zorg dat het blad wordt gevuld met clubinfo en met interessante artikelen voor de leden. Hij stimuleert ook anderen om kopij aan te leveren. De samenstelling gebeurt uiteraard digitaal. De veilinglijsten worden aangeleverd door de veilingmeester. De secretaris zorgt voor druk en verspreiding van het blad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris, Peter van Eijkeren, tel. 0113-228562.

Category: Geen categorie