Welkom

Posted on by

De postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland biedt u onder meer:

  • Maandelijkse bijeenkomsten in “Amicitia” te Kloetinge met allerlei activiteiten
  • Het landelijke maandblad Filatelie
  • Verzorging van nieuwe uitgiften uit alle landen en ook per thema door de nieuwtjesdienst
  • Rondzendingen: u kunt regelmatig boekjes ontvangen waaruit u zegels kunt kopen
  • Twee grote ruilbeurzen per jaar met handelaren, grote clubveiling, ruilmogelijkheden, enz.
  • Voordelige aanschaf van uw albums, insteekboeken, aanvullingsbladen, enz.
  • Tentoonstellingen, propagandabijeenkomsten en bezoek aan tentoonstellingen elders
  • Alle activiteiten worden maandelijks via het clubblad en de website aan de leden bekend gemaakt
  • De contributie voor dit alles bedraagt € 31,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden betalen € 9,00.
  • Voor 2022 betalen leden slechts 50% van voornoemde bedragen, dit ter gelegenheid van het 95 jarig jubileum van de vereniging.
Category: Berichten

Herhaalde oproep voor een redacteur

Posted on by 0 comment

redacteurDringende oproep

Na het vertrek Michael Beverwijk uit het bestuur is er een vacature voor een redacteur van het verenigingsblad. Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door voorzitter Jan Vermeule, maar dit kan niet zo blijven duren. Daarom zoekt het bestuur met spoed een nieuwe redacteur.
Wat staat de nieuwe redacteur te wachten aan uitdaging? Het clubblad wordt eens in de twee maanden uitgegeven. De redacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad en draagt zorg dat het blad wordt gevuld met clubinfo en met interessante artikelen voor de leden. Hij stimuleert ook anderen om kopij aan te leveren. De samenstelling gebeurt uiteraard digitaal. De veilinglijsten worden aangeleverd door de veilingmeester. De secretaris zorgt voor druk en verspreiding van het blad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris, Peter van Eijkeren, tel. 0113-228562.

Category: Geen categorie