Jeugd

Posted on by

bus

De jeugd in onze vereniging

Voor de jeugdcommissie is het moeilijk om in een korte tijd het plezier van het postzegelen aan te vullen met de basisbegrippen van het verzamelen.
Toch hopen we dat onze senioren, de opa’s en oma’s, hun kleinkinderen mee zullen nemen in de wondere wereld van de filatelie.

Er zijn ook interessante uitstapjes te maken met het insteekboek en de computer samen.
Denk maar eens aan het uitzoeken van wat er op een nieuwe buitenlandse postzegels staat.

Je zoekt bij de postadministratie van het land of bij het onderwerp dat is afgebeeld en de tijd vliegt.

Neem de jongelui ook eens mee naar de verenigingsbijeenkomst, dan komt er een nieuwe dimensie bij. We rekenen op uw hulp en omgekeerd kunt bij ons, de jeugdcommissie (Piet van Keulen ) hulp krijgen bij het oplossen van uw vragen. Uw overtollige materiaal kunt u natuurlijk altijd bij ons kwijt. En in het buitenland is het al niet veel beter. Bovendien zijn vakanties zo gewoon geworden dat het sturen van een kaartje vanuit het vakantieland (liefst met een fraaie postzegel) sterk is afgenomen.

03

 

Postzegels verzamelen een interessante hobby

Je kunt om verschillende redenen postzegels verzamelen. Daarbij zeker goede en minder goede redenen te onderscheiden.

Zo kan je zegels verzamelen omdat je het leuk vindt een overzicht te hebben van al het filatelistisch materiaal dat door een bepaald land in een bepaalde periode is of wordt uitgegeven (traditionele filatelie). Het is wel verstandig je daarbij de postfrisse en/of ongebruikte zegels apart te houden van de gebruikte zegels.

Wil je beide verzamelen zet dan twee verzamelingen op. Binnen de traditionele filatelie kan er dan nog weer onderscheid gemaakt worden in een algemene landenverrzameling waarbij alleen de zegels volgens uitgifte worden getoond en verzamelingen waarin men zich beperkt tot een serie of een aantal bij elkaar horende series, b.v. kinderzegels, en daarvan meerdere aspecten opnemen, zoals zegels op poststukken, postzegelboekjes enzovoort of verzamelingen die andere aspecten van de filatelie van een land betreffen. Zoals het gebruik van stempels of postwaardestukken.

Verder kan je je ook richten op een bepaald onderwerp dat je bijzondere interesse heeft. Men noemt dit thematische filatelie. Hierbij kan postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal door elkaar gebruikt worden. De keuze van het onderwerp is in principe vrij. De enige beperking die er eigenlijk is, is dat er over een bepaald onderwerp wel voldoende filatelistisch materiaal te vinden moet zijn.

Tenslotte kan je de traditionele filatelie ook combineren door zegels van een bepaalde landenverzameling niet in volgorde van uitgifte achter elkaar te zetten, maar door ze thematisch te rangschikken. Veel postzegelverzamelaars beperken zich tot het aanschaffen van nieuwe uitgiften. Verzamelt men wat intensiever, dan ruilt men met mede verzamelaars en koopt men op postzegelveilingen of grote beurzen.

Dat intensievere zoeken naar aanvullingen van het materiaal maakt het verzamelen zeker interessanter, maar men moet zijn of haar portemonnee daarbij natuurlijk wel in de gaten houden, en dat is met enig overleg ook zeker wel mogelijk.