Welkom

Posted on by

De postzegelvereniging voor de Bevelanden en Schouwen-Duiveland biedt u onder meer:

  • Maandelijkse bijeenkomsten in “Amicitia” te Kloetinge met allerlei activiteiten
  • Het landelijke maandblad Filatelie
  • Verzorging van nieuwe uitgiften uit alle landen en ook per thema door de nieuwtjesdienst
  • Rondzendingen: u kunt regelmatig boekjes ontvangen waaruit u zegels kunt kopen
  • Twee grote ruilbeurzen per jaar met handelaren, grote clubveiling, ruilmogelijkheden, enz.
  • Voordelige aanschaf van uw albums, insteekboeken, aanvullingsbladen, enz.
  • Tentoonstellingen, propagandabijeenkomsten en bezoek aan tentoonstellingen elders
  • Alle activiteiten worden maandelijks via het clubblad en de website aan de leden bekend gemaakt
  • De contributie voor dit alles bedraagt € 31,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden betalen € 10,00.

Oproep nieuwe bestuursleden
We zijn opzoek naar versterking van ons bestuur om een aantal bestuurstaken te kunnen verdelen. Als u hierover meer informatie wilt, of hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Peter van Eijkeren of Jan Vermeule.
T: 0113 – 228562 E: ecm@zeelandnet.nl
T: 0113 – 216570 E: jmvermeule@zeelandnet.nl

Category: Berichten