Vereniging

Posted on by

Filatelistenvereniging De Bevelanden is een vereniging met 170 leden en met een actief bestuur. Uiteraard hoeft u niet op de Bevelanden te wonen om lid te zijn. Iedereen is van harte welkom, ook als u niet in Nederland woont. De vereniging bestond in 2017 90 jaar en dat jubileum is onder meer gevierd met een grote filatelistische tentoonstelling en een grote clubveiling.

De contributie voor 2018 bedraagt: € 30,–. Jeugdleden betalen € 9,– en gezinsleden eveneens € 9,–. Voor deelname aan het rondzendverkeer heeft u een stempel nodig. Dit wordt door de verenging verstrekt tegen betaling van een waarborgsom van € 10,–

U kunt uzelf direct aanmelden als lid door hier het digitale aanmeldformulier in te vullen.