Vereniging

Posted on by

Filatelistenvereniging De Bevelanden is een vereniging met 160 leden en met een actief bestuur. Uiteraard hoeft u niet op de Bevelanden te wonen om lid te zijn. Iedereen is van harte welkom, ook als u niet in Nederland woont. De vereniging bestond in 2017 90 jaar en dat jubileum is onder meer gevierd met een grote filatelistische tentoonstelling en een grote clubveiling.

De contributie voor 2021 bedraagt: € 31,–. Jeugdleden betalen € 9,– en gezinsleden eveneens € 9,– en donateurs € 10,–.

Mensen die in 2020 al lid zijn krijgen voor 2021 eenmalig 50% korting op de contributie dit doordat we in in 2020 een aantal activiteiten niet konden laten doorgaan.

Voor deelname aan het rondzendverkeer heeft u een stempel nodig. Dit wordt door de verenging verstrekt tegen betaling van een waarborgsom van € 10,–

U kunt uzelf direct aanmelden als lid door hier het digitale aanmeldformulier in te vullen.