Vereniging

Posted on by

Filatelistenvereniging De Bevelanden is een vereniging met 135 leden en met een actief bestuur. Uiteraard hoeft u niet op de Bevelanden te wonen om lid te zijn. Iedereen is van harte welkom, ook als u niet in Nederland woont. De vereniging bestat in 2022 95 jaar.

De contributie voor 2022 bedraagt: € 31,00 eenmalig -50%  = € 15,50                          Jeugdleden , donateurs, huisgenoten en externe leden betalen € 10,00  eenmalig -50%  = € 5,00

Voor deelname aan het rondzendverkeer heeft u een stempel nodig. Dit wordt door de verenging verstrekt tegen betaling van een waarborgsom van € 10,–

U kunt uzelf direct aanmelden als lid door hier het digitale aanmeldformulier in te vullen.