Geschiedenis

Posted on by

In de laatste maanden van 1926 kwamen enkele verzamelaars van postzegels op het idee een vereniging op te richten.
De heer A . Duindam uit Kruiningen zocht contact met het bestuur van de Internationale Vereniging “Philatelica” te ’s Gravenhage om inlichtingen.
Na ontvangst hiervan werd besloten de afdeling Goes op te richten.
Deze was na Tiel de 2e afdeling die zich bij de I.V. Philatelica aansloot.
De datum van oprichting was 1 januari 1927 en de afdeling bestond op dat moment uit 5 leden. Het bestuur werd als volgt samengesteld.

Voorzitter: H.D. Ramondt.
Secretaris: J.H. Meijer.
Penningmeester: G. Duindam.

Bij de oprichting bedroeg de contributie fl. 0,50 per jaar.
Al snel ging men op zoek naar een gelegenheid om bij elkaar te komen. Het werd café Nationaal aan de Grote Markt te Goes. Door veel propaganda te maken groeide de vereniging snel uit naar 25 leden afkomstig uit Goes en omgeving.
Gedurende de oorlog 1940-1945 nam het aantal leden flink toe, mede door het feit dat veel evacuees uit Walcheren zich aansloten. Eind 1944 lag het ledental al boven de honderd. Na de oorlog keerden velen van hen naar Walcheren terug en richtten daar een eigen afdeling op.
In 1952 bij het 25 jarig bestaan van de afdeling Goes en Omstreken was het ledental 72. In de loop van de jaren 1960-1970 was het verzamelen van postzegels erg geliefd en was er een flinke toeloop van leden.
Op het hoogte punt telde de vereniging meer dan 500 leden, welk aantal later terug liep tot ruim 220.
Was de vereniging tot 1994 een afdeling van I.V. Philatelica, op 21 december 1994 werd Goes een zelfstandige vereniging onder de naam Filatelistenvereniging “De Bevelanden”. Doordat in 2016 de postzegelvereniging op Schouwen-Duiveland wer opgeheven hebben leden van die vereniging bij onze vereniging “onderdak” gevonden. Hierdoor dekt de naam van de vereniging misschien niet meer echt de lading maar uiteraard is iedereen welkom, ook leden van buiten de provincie.